lokalita Svatava

Lesklice měděná - Cordulia aenea

sezónní výskyt

  duben  
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
      xx    xXX    XXX    XXX      xx


aktuální mapa výskytu v ČR


 .