lokalita Svatava

vážka červená - Crocothemis erythraea

sezónní výskyt

  květen 
 červen 
červenec
   srpen   
    září    
       x    xxX    XXX    XXx      x

aktuální mapa výskytu v ČR