U rybníčků

malý lesní rybníček (804 m.n.m.)

Malý, ale zřejmě hluboký rybníček obklopený smrkovým lesem, poblíž zaniklé obce Čistá. Má skalnaté dno, možná vytvořené přírodně nebo pozůstatek po malém lomu. Nenašel jsem žádné informace. Dno se svažuje dost prudce dolů. Část břehů je zarostlá úzkým litorálem, mezi břehem a lesem je asi třímetrový pruh louky, zejména na východní straně, kudy se dá projít k dalšímu, malému rybníčku, který je kruhový s průměrem do pěti metrů. Na západním břehu jsou smrky až k vodě.

zatím nalezen 1 druh vážky

nalezené druhy

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerumCharakteristika lokality :

pH  :  7,5                                                                                     

konduktivita : 67 µS

třída : 6

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 1.045 m2

hloubka : do 5 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu :

sklon břehů : 45 - 90 %

vodní vegetace : chybí

zastínění : <50 %

šířka lesa : do 30 m