lokalita Úžlabí

vážka rumělková - Sympetrum depressiusculum

sezónní výskyt

  červen 
červenec   srpen   
    září    
        x    xxX    XXX     Xx

aktuální mapa výskytu v ČR