výsypka Pastviny

rekulitivovaná skrývka (526 - 554 m.n.m.)

Zrekultivovaná část povrchového dolu mezi Lomnicí, Dolními Nivami a Vřesovou s řadou menších i větších retenčních nádrží a přirozených rybníčků. Většinou málo zarostlé a holé břehy. Rozsáhlé planiny zarostlé pouze travou, ale i potůčky hustě zarostlé orobincem a rákosem. Největší jezírko, nedaleko Vřesové, je pravým opakem. Břehy téměř neprostupně zarostlé křovinami, ostřicí, vysokou travou a listnatými stromy. Ve vodě stojí uschlé stromy, některé jsou spadlé. Břeh bažinatý. Zahlédl jsem zde ledňáčka.

zatím nalezeno 11 druhů vážek

nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka zelená - Lestes virens

šídlo tmavé - Anax parthenope

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka ploská - Libellula depressa

vážka rudá - Sympetrum sanguineum