výsypka Pastviny

rekulitivovaná skrývka (526 - 554 m.n.m.)

Zrekultivovaná část povrchového dolu mezi Lomnicí, Dolními Nivami a Vřesovou s řadou menších i větších retenčních nádrží a přirozených rybníčků. Většinou málo zarostlé a holé břehy. Rozsáhlé planiny zarostlé pouze travou, ale i potůčky hustě zarostlé orobincem a rákosem. Největší jezírko, nedaleko Vřesové, je pravým opakem. Břehy téměř neprostupně zarostlé křovinami, ostřicí, vysokou travou a listnatými stromy. Ve vodě stojí uschlé stromy, některé jsou spadlé. Břeh bažinatý. Zahlédl jsem zde ledňáčka.

zatím nalezeny 5 druhů vážek

nalezené druhy :

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum .