vážkové  lokality  Sokolovska

  1 - Citice
  2 - Habartov
  3 - Úžlabí
  4 - Lítov1
  5 - Lítov2
  6 - Lítov3
  7 - Lítov4
  8 - Lomnice
  9 - meandry
10 - Podstrání
11 - Horní rybník
12 - Svatava
13 - Svatava - příkopy
14 - Medard
15 - Citice1
16 - Staré Sedlo
17 - Bystřina
18 - pískovna Erika
19 - Kynšperk
20 - Komáří rybníky
21 - pod Rašeliništěm u myslivny
22 - Podkrušnohorská výsypka
23 - Rolavská vrchoviště
24 - výsypka Pastviny
25 - Chlum Svaté Máří
26 - Loket
27 - lesopark Dolní Rychnov
28 - Tatrovice
29 - Habartov2
30 - Rašeliniště v Borkách
31 - čedičový lom Rotava
32 - Lesní rybník
33 - Mezihorská
34 - Pískový vrch
35 - Stará Chodovská
36 - Kynšperk1 - Boží požehnání
37 - Kaceřov

41 - pod Rovnou
42 - Okrouhlá - U Samoty
43 - Rotavská pila
44 - Gsteinigt                                     45 - Kyselka                                        46 - Habartov1                                  47 - Pískoviště                                     48 - Studenec                                     49 - Josefov                                            50 - malý Josefov                                 51 - Malý novoveský rybník             52 - U Cihelny                                   53 - U rybníčků                                 54 - Loket u trati                             55 - střelnice Týn                             56 - Medard-za hromadou             57 - Boučí                                           58 - Chlum1                                       59 - Anenská Ves                             60 - Královské Poříčí

TOPlist