Citice

břeh řeky Ohře (405 m.n.m.)

Krátký, udržovaný úsek břehu řeky Ohře mezi silničním a železničním mostem, na druhou stranu od silničního mostu prostor okolo cyklostezky s regulovaným břehem. Za udržovaným úsek je na obou březích neproniknutelný porost šípků, keřů a až dvoumetrových kopřiv. Motýlice lesklé zde létají ve velkém množství.

Zatím nalezeno 7 druhů vážek

nalezené druhy :

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

motýlice obecná - Calopteryx virgo

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka velká - Chalcolestes viridis

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

.


Charakteristika lokality :

pH  :                                                                                       

konduktivita :

třída :

charakteristika :

ryby :

vodní plocha :

hloubka :

litorál :

skladba litorálu :

sklon břehů :

vodní vegetace :

zastínění : <

šířka lesa :