Citice1

rybník uprostřed louky (402 m.n.m.)

Větší, zarybněný přírodní rybník, zřejmě vzniklý průsakem spodní vody z nedaleké řeky Ohře. Břehy hustě zarostlé listnatými stromy a křovinami, vysokou trávou a místy orobincem Uprostřed rybníka skupina vzrostlých, z části uschlých stromů. Odhadovaná hloubka 1-2 metry.

Zatím nalezeno 14 druhů vážek

nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

šídlatka velká - Lestes viridis

šídlo pestré - Aeshna mixta

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka rudá - Sympetrum sanquineum

vážka tmavá - Sympetrum danae