Komáří rybníky

Komáří rybníky a okolí (705 m.n.m.)

Soustava dvou rybníků založených v roce 1514. Jsou uprostřed lesů, stékají k nim lesní potůčky, protékající přes různá malá rašeliniště. Velmi čistá a průzračná voda. Hloubka kolem 2-3 metrů. V okolních lesích je množství drobných rašelinových "kaluží" a potůčků a tak i v lese se nachází množství vážek. Spodní rybník je prezentován jako přírodní koupaliště.

zatím nalezeno 20 druhů

nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

motýlice obecná - Calopteryx virgo

páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas


šidélko ruměnné
- Pyrrhosoma nymphula

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh

šídlo modré - Aeshna cyanea

šídlo sítinové - Aeshna juncea

vážka běloústá - Leucorrhinia albifrons kriticky ohrožený druh

vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia zranitelný druh

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka tmavá - Sympetrum danae