Královské Poříčí

rybníček uprostřed zástavby (410 m.n.m.)

Malý rybníček uprostřed zástavby. Dříve břehy celé zarostlé, v nedávné době proběhly prořezy, takže břehy jsou prosluněné, zarostlé travou. Otevřená hladina je pouze uprostřed vodní plochy. Největší hloubka bude do jednoho metru, ryby tu nejsou.

zatím nalezen 1 druh vážky

nalezené druhy :

šidélko rudoočko - Erythromma najasCharakteristika lokality :

pH  :                                                                               

konduktivita :   µS

třída : 5

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha : 750 m2

hloubka : do 1 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu :

sklon břehů : 0 - 10 %

vodní vegetace : souvislá

zastínění : < 50 %

šířka lesa : solitérní stromy a keře