Kynšperk Boží požehnání

Kynšperk-bývalý lom Boží požehnání(410 m.n.m.)

V dole Božího požehnání skončila těžba v roce 1946 a od jejího uzavření se z dolu přečerpávala voda do řeky Ohře aby hladina spodní vody nestoupla natolik aby neohrozila železniční trať Cheb – Sokolov. Od roku 2012 se napouští spodní vodou a vzniká tak velké jezero, kam se zažínají stěhovat vážky.

zatím nalezeno 7 druhů vážek

Nalezené druhy :

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šídlo pestré - Aeshna mixta

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka žíhaná - sympetrum striolatum