lokalita Lítov3

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

sezónní výskyt

  květen  
 červen 
červenc
   srpen   
    září    
       x    xXX    XXX    XXX     xx

aktuální mapa výskytu v ČR