Medard

jezero Medard (343 m.n.m.)

Nově napouštěná vodní nádrž na místě bývalého povrchového dolu Medard. Po plném napuštění by měla být vodní plocha větší, než Máchovo jezero, s hloubkou okolo padesáti metrů. Zatím většinou holé břehy, orobinec roste jen v budoucích přístavištích.

Zatím nalezeno 10 druhů vážek

Nalezené druhy :

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlo pestré - Aeshna mixta

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rumělková - Sympetrum depressiusculum kriticky ohrožený druh

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum