Mezihorská

větší rybník v horách (644 m.n.m.)

Středně velký rybník, možná bývalé koupaliště. Břehy zarostlé listnatými stromy, mělčiny travou. Na přítové straně částečně zarostlý orobincem. U přítoku je také bažina. Větší hloubka pouze u hráze , jinak i deset metrů od břehu hloubka okolo 70 cm.

zatím nalezeno 15 druhů vážek

Nalezené druhy :

leskklice měděná - Cordulia aenea

lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka zelená - Lestes virens  zranitelný druh

šídlo modré - Aeshna cyanea

šídlo sítinové - Aeshna juncea  zranitelný druh

šídlo velké - Aeshna grandis

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae


 .