Pískový vrch

vysychající rybník(498 m.n.m.)

malý , přes léto téměř vysychající rybníček. Nachází se uprostřed lesa, nevysoká hráz zarostlá listnatými stromy. V létě zůstává voda jen v malé louži u hráze s navazující bažinatou částí. Téměř 90 % plochy bez vody a zarostlá Přesličkou bahenní a v nejvzdálenější části od hráze roste ostřice. Na jaře rybník zaplněn téměř z poloviny vodou, hloubka kolem 1 metru. Nedaleko se nachází lokalita Lesní rybník.

zatím nalezeno 12 druhů vážek

Nalezené druhy :

klínatka obecná - Gomphus vulgatissimus zranitelný druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka tmavá - Lestes dryas zranitelný druh

šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh

šídlo rákosní - Aeshna affinis zranitelný druh

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka hnědoskvrnná - Orthetrum brunneum ohrožený druh

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka ploská - Libellula depressa

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum

vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum