rašeliniště V Borkách

rašelinový důl u Krásna (769 m.n.m.)

Rašeliniště V Borkách je Evropsky významná lokalita vyhlášená v roce 2004. Jedná se vrchoviště, které bylo v 2. polovině 20. století silně poškozené povrchovou těžbou rašeliny. V původní podobě zůstala zachována jen malá část u severovýchodního okraje lokality. Předmětem ochrany je rašelinný les, přechodová rašeliniště, acidofilní smrčiny a degradovaná vrchoviště, která jsou ještě schopná přirozené obnovy. Vážky se vyskytují u soustavy tří rašelinových jezírek a dvou samostatných jezírkách.

zatím nalezeno 14 druhů vážek

nalezené druhy :

leskklice měděná - Cordulia aenea

šidélko jarní - Coenagrion lunulatum kriticky ohrožený druh

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko znamenané - Erythromma viridulum

šídlatka zelená - Lestes virens  zranitelný druh

šídlo modré - Aeshna cyanea

vážka běloústá - Leucorrhinia albifrons kriticky ohrožený druh

vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia zranitelný druh

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka jasnoskvrnná-Leucorrhinia pectoralis kriticky ohrožený druh

vážka ploská - Libellula depressa

vážka tmavá - Sympetrum danae