střelnice Týn

rybníčky na Krušnohorské výsypce (480 m.n.m.)

Soustava dvou propojených rybníčků propojených napájecím potůčkem a odtokem do uměle vytvořené strouhy. Dno bahnité, břehy zarostlé orobincem a rákosem, ale na mnoha místech je zatím hladina přístupná. Maximální hloubka odhadem 1,5 a 2 metry. Kolem menšího rybníčku je výcviková biatlonová dráha.

zatím nalezen 5 druhů vážek

nalezené druhy

páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko větší - Ischnura elegans

šidélko znamenané - Erythromma viridulum

šídlatka brvnatá - Lestes barbarus  téměř ohrožený druh


Charakteristika lokality :

pH  :  8,2                                                                                    

konduktivita : 2440 µS

třída : 6

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 3.630 + 6.600 (m2)

hloubka : do 2 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : orobinec, rákos

sklon břehů : 10 - 45 %

vodní vegetace : chybí

zastínění : není

šířka lesa : chybí