U Cihelny

soustava dvou rybníků (478 m.n.m.)

Soustava dvou rybníků poblíž jezera Michal, vzniklých po rekultivaci hnědouhelného povrchového dolu. Jsou na území bývalé obce Vítkov. Příkré břehy jsou zarostlé travou, křovinami a stromy. Vzdálenější rybník má častečně volné břehy, bližší je téměř celý zarostlý stromy. Hloubka odhadem okolo tří metrů, oba rybníky zarybněny.

zatím nalezen 3 druhy vážek

nalezené druhy

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

vážka rudá - Sympetrum sanguineum
Charakteristika lokality :

pH  :  5                                                                                     

konduktivita : 108 µS

třída :

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 1.954 m2, 2982 m2

hloubka : 2 - 3 m

litorál :

skladba litorálu :

sklon břehů : 10 - 45%

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : <50 - 100 %

šířka lesa : do 30 m