Kyselka

rybník s prameny Novoveské kyselky ( 721 m.n.m.)

Mělký rybník, ve kterém se nacházejí prameny Novoveské kyselky. jeho hladina byla snížena právě kvůli pramenům. Hlobka vody maximálně okolo 3/4 metru. Větší část lokality tvoří bahnitý mokřad, hustě zarostlý orobincem. Okolo rybníka je les, který ale nesahá až ke břehům a skupiny stomů v lukách.

zatím nalezen 5 druhů vážek

nalezené druhy :

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

šidélko páskované - Coenagrion puella

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka žlutavá - sympetrum flaveolum


Charakteristika lokality :

pH  : 7                                                                                        

konduktivita : 136 µS

třída : 6 (51 až 100)

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha : 2.900 m2

hloubka : 1 m

litorál : několik metrů

skladba litorálu : orobinec

sklon břehů : 0-10%

vodní vegetace : souvislá

zastínění : není

šířka lesa : solitérní stromy a keře

 .