Kyselka

rybník s prameny Novoveské kyselky ( 721 m.n.m.)

Mělký rybník, ve kterém se nacházejí prameny Novoveské kyselky. Jeho hladina byla snížena právě kvůli pramenům. Hloubka vody okolo 50-70 cm, u hráze odhadem do dvou metrů. Větší část lokality tvoří bažinatý mokřad, hustě zarostlý orobincem. Okolo rybníka je les, který ale nesahá až ke břehům a skupiny stromů v lukách.

zatím nalezeno 15 druhů vážek

nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka tmavá - Lestes dryas  téměř ohrožený druh

šídlatka zelená - Lestes virens

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka ploská - Libellula depressa

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae

vážka žlutavá - sympetrum flaveolum


Charakteristika lokality :

pH  : 7                                                                                        

konduktivita : 136 µS

třída : 6 (51 až 100)

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha : 2.900 m2

hloubka : 1 m

litorál : několik metrů

skladba litorálu : orobinec

sklon břehů : 0-10%

vodní vegetace : souvislá

zastínění : není

šířka lesa : solitérní stromy a keře