lesklice měděná - Cordulia aenea

sezónní výskyt

  duben
květen
červen
červenec
   srpen   
     xx    xXX    XXX     XXX     xx

aktuální mapa výskytu v ČR