Lítov1

rekultivovaná skrývka (495 m.n.m.)

Bahnitá propadlina s hloubkou do jednoho metru. Část břehu v lesíku z náletových dřevin, zbytek břehu hustě zarostlý orobincem. Přes léto částečně vysychá, v holinách se dá dostat až hradbu orobince. Na jaře rozvodněná až do přilehlých luk. Leží vedle silnice, velmi dobře přístupná.

Zatím nalezeno 20 druhů vážek

nalezené druhy :

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko malé - Ischnura pumilio

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko větší - Ischnura elegans

šidélko znamenané - Erythromma viridulum

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca   NT - Téměř ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka velká - Chalcolestes viridis

šídlatka zelená - Lestes virens

šídlo královské - Anax imperator

šídlo pestré - Aeshna mixta

šídlo velké - Aeshna grandis

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka červená - Crocothemis erythraea

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae

vážka žíhaná - Sympetrum striolatumCharakteristika lokality :

pH  : 6                                                                                      

konduktivita : 333 µS

třída : 7 (101 až 500)

charakteristika : lent

ryby : ano

vodní plocha : 9.795 m2

hloubka : 0,5 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : Orobinec, Scirpus

sklon břehů : 0-10%

vodní vegetace : chybí

zastínění : < 50 %

šířka lesa : do 30 m