Lítov1

rekultivovaná skrývka (495 m.n.m.)

Bahnitá propadlina s hloubkou do jednoho metru. Část břehu v lesíku z náletových dřevin, zbytek břehu hustě zarostlý orobincem. Přes léto částečně vysychá, v holinách se dá dostat až hradbu orobince. Na jaře rozvodněná až do přilehlých luk. Leží vedle silnice, velmi dobře přístupná.

Zatím nalezeno 17 druhů vážek

nalezené druhy :

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko malé - Ischnura pumilio

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šidélko znamenané - Erythromma viridulum

Šídlatka hnědá - Sympecma fusca

Šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh zranitelný druh

Šídlo královské - Anax imperator

Šídlo pestré - Aeshna mixta

Vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

Vážka červená - Crocothemis erythraea

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka tmavá - Sympetrum danae

Vážka žíhaná - Sympetrum striolatumCharakteristika lokality :

pH  : 6                                                                                      

konduktivita : 333 µS

třída : 7 (101 až 500)

charakteristika : lent

ryby : ano

vodní plocha : 9.795 m2

hloubka : 0,5 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : Orobinec, Scirpus

sklon břehů : 0-10%

vodní vegetace : chybí

zastínění : < 50 %

šířka lesa : do 30 m

 .