vážka červená - Crocothemis erythraea

sezónní výskyt

  květen  
 červen  
červenec
   srpen   
    září    
        x    xxX    XXX     XXx      x

aktuální mapa výskytu v ČR