Lítov2

retenční nádrž (489 m.n.m.)

Typický pozůstatek po důlní činnosti v okolí Sokolovska, retenční nádrž na odčerpávání přebytečné důlní vody. Hloubka uprostřed určitě přes dva metry. Je obklobená lesíkem z náletových dřevin, břeh částečně zarostlý vysokou travou. Slunce sem svítí jen část dne, většinu dne je hladina ve stínu.

Zatím nalezeno 8 druhů vážek

nalezené druhy :

Lesklice měděná - Cordulia aenea

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šídlo modré - Aeshna cyanea

Šídlo velké - Aeshna grandis

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka žíhaná - Sympetrum striolatum .