Lítov2

retenční nádrž (489 m.n.m.)

Typický pozůstatek po důlní činnosti v okolí Sokolovska, retenční nádrž na odčerpávání přebytečné důlní vody. Hloubka uprostřed určitě přes dva metry. Je obklopená lesíkem z náletových dřevin, břeh částečně zarostlý vysokou travou. Slunce sem svítí jen část dne, většinu dne je hladina ve stínu.

Zatím nalezeno 8 druhů vážek

nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šídlo modré - Aeshna cyanea

šídlo velké - Aeshna grandis

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum