lesklice měděná - Cordulia aenea

sezónní výskyt

  duben 
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
     xx    xXX    XXX     XXX     xx


aktuální mapa výskytu v ČR