lokalita Lítov3

Páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii

sezónní výskyt

  červen 
červenec
   srpen   
     září    
     xxX    XXX    XXX       x


aktuální mapa výskytu v ČR


 .