lokalita Lítov3

Vážka rumělková - Sympetrum depressiusculum

  červen 
červenec
   srpen   
    září    
       x     xxX    XXX     Xx


aktuální mapa výskytu v ČR


 .