Mezihorská

větší rybník v horách (644 m.n.m.)

Středně velký rybník, možná bývalé koupaliště, na severní straně jsou na dně položeny panely. Břehy jsou tu i nejlépe přístupné, litorál sahá daleko od břehu. Ostatní břehy zarostlé listnatými stromy. Na přítokové straně částečně zarostlý orobincem. U přítoku Chodovského potoka, který rybník napájí, je bažinatý mokřad. Větší hloubka pouze u hráze, odhaduji 2-3 metry, jinak i deset metrů od břehu hloubka okolo 70 cm .

zatím nalezeno 17 druhů vážek

Nalezené druhy :

leskklice měděná - Cordulia aenea

lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum  NT - téměř ohrožený druh

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka zelená - Lestes virens

šídlo modré - Aeshna cyanea

šídlo sítinové - Aeshna juncea  NT - téměř ohrožený druh

šídlo velké - Aeshna grandis

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae