Mezihorská

větší rybník v horách (644 m.n.m.)

Středně velký rybník, možná bývalé koupaliště. Břehy zarostlé listnatými stromy, mělčiny travou. Na přítové straně částečně zarostlý orobincem. U přítoku je také bažina. Větší hloubka pouze u hráze , jinak i deset metrů od břehu hloubka okolo 70 cm.

zatím nalezeno 10 druhů vážek

Nalezené druhy :

Leskklice měděná - Cordulia aenea

Lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

Šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlo sítinové - Aeshna juncea zranitelný druh

Šídlo velké - Aeshna grandis

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka tmavá - Sympetrum danae .