Pískový vrch

vysychající rybník(498 m.n.m.)

malý , přes léto téměř vysychající rybníček. Nachází se uprostřed lesa, nevysoká hráz zarostlá listnatými stromy. V létě zůstává voda jen v malé louži u hráze s navazující bažinatou částí. Téměř 90 % plochy bez vody a zarostlá Přesličkou bahenní a v nejvzdálenější části od hráze roste ostřice. Na jaře rybník zaplněn téměř z poloviny vodou, hloubka kolem 1 metru. Nedaleko se nachází lokalita Lesní rybník.

zatím nalezeno 13 druhů vážek

Nalezené druhy :

klínatka obecná - Gomphus vulgatissimus

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka tmavá - Lestes dryas  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka zelená - Lestes virens

šídlo rákosní - Aeshna affinis

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka hnědoskvrnná - Orthetrum brunneum  NT - téměř ohrožený druh

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka ploská - Libellula depressa

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum

vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum  VU - zranitelný druh