Podstrání

soustava rybníčků (756 m.n.m.)

Soustava rybníčků a bažinatých mokřin napájených bezejmenným potůčkem, který stahuje vodu z náhorních pastvin nad obcí Podstrání. Pod vesnicí meandruje Lobezský potok a váže na sebe soustavu mokřin. Na rybníčcích proběhla v roce 2007 v podstatě moje první plánovaná akce kvůli vážkám. Zatím prozkoumán nejspodnější rybníček, který je malý, mělký, ale směrem k hrázi dno rychle klesá. Hráz zarostlá vzrostlými smrky. Přítoková strana porostlá rákosem a místy houpavé mechové polštáře.

Zatím nalezeno 7 druhů vážek

nalezené druhy :

klínatka rohatá - Ophiogomphus cecillia  NT - téměř ohrožený druh

šidélko páskované - Coenagrion puella

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlo modré - Aeshna cyanea    

vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia NT - téměř ohrožený druh

vážka čtyřskvrnná - Lebellula quadrimaculata

vážka tmavá - Sympetrum danae