Podstrání

soustava rybníčků (756 m.n.m.)

Soustava rybníčků a bažinatých mokřin napájených bezejmeným potůčkem, ktreý stahuje vodu z náhorních pastvin nad obcí Podstrání. Pod vesnicí meandruje Lobezský potok a váže na sebe soustavu mokřin. Na rybníčcích proběhla v roce 2007 v podstatě moje první plánovaná akce kvůli vážkám. Zatím prozkoumán nejspodnější rybníček, který je malý, mělký, ale směrem k hrázy dno rychle klesá. Hráz zarostlá vzrostlými smrky. Přítoková strana porostlá rákosem a místy houpavé mechové polštáře.

Zatím nalezeno 7 druhů vážek

nalezené druhy :

Klínatka rohatá - Ophiogomphus cecillia zranitelný druh

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlo modré - Aeshna cyanea    

Vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia zranitelný druh

Vážka čtyřskvrnná - Lebellula quadrimaculata

Vážka tmavá - Sympetrum danae


 .