Rašeliniště V Borkách

rašelinový důl u Krásna (769 m.n.m.)

rašeliniště V borkách) je Evropsky významná lokalita vyhlášená v roce 2004. Jedná se vrchoviště, které bylo v 2. polovině 20. století silně poškozené povrchovou těžbou rašeliny. V původní podobě zůstala zachována jen malá část u severovýchodního okraje lokality. Předmětem ochrany je rašelinný les, přechodová rašeliniště, acidofilní smrčiny a degradovaná vrchoviště, která jsou ještě schopná přirozené obnovy. Vážky se vyskytují u soustavy tří rašelinových jezírek a jednom samostatném jezírku.

zatím nalezeny 12 druhů vážek

Nalezené druhy :

Leskklice měděná - Cordulia aenea

Šidélko jarní - Coenagrion lunulatum kriticky ohrožený druh

Šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šidélko znamenané - Erythromma viridulum

Šídlo modré - Aeshna cyanea

Vážka běloústá - Leucorrhinia albifrons kriticky ohrožený druh

Vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia zranitelný druh

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka jasnoskvrnná-Leucorrhinia pectoralis kriticky ohrožený druh

Vážka ploská - Libellula depressa

Vážka tmavá - Sympetrum danae .