Úžlabí

sportovní areál, in-line dráha (471 m.n.m.)

Menší ze dvou nádrží, kolem kterých je in-line dráha. Druhá, větší nádrž, Boden, slouží k rekreaci. Břehy jsou porostlé rákosem a orobincem. Polovinu nádrže tvoří mělčina o hloubce cca 25-50 cm, zarostlá skřipcem, sítinou a ostřicí. Jílovité podloží. Za mělčinou je otevřená hlubší plocha. Na břehu mělčiny je průsak šachetní vody s typickou rezavou barvou a sírovým zápachem.

Zatím nalezeno 26 druhů vážek

nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko Lindenovo - Erythromma lindenii  NT - téměř ohrožený druh

šidélko malé - Ischnura pumilio

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šidélko znamenané - Erythromma viridulum

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná-Sympecma paedisca  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka tmavá - Lestes dryas  NT - téměř ohrožený druh

šídlo královské - Anax imperator

šídlo pestré - Aeshna mixta

šídlo tmavé - Anax parthenope

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka červená - Crocothemis erythraea

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka jarní - Sympetrum fonscolombii

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka rumělková-Sympetrum depressiusculum CR - kriticky ohrožený druh

vážka tmavá - Sympetrum danae

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum

vážka žlutoskvrnná - Orthetrum coerulescens  NT - téměř ohrožený druh


Charakteristika lokality :

pH  : 7                                                                                        

konduktivita : 528 µS

třída : 7 (101 až 500)

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 50.000 m2

hloubka : 3 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : rákos, orobinec, bahnička, skřipec, sítina, ostřice

sklon břehů : 0-10%

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : není

šířka lesa : solitérní stromy a keře