Úžlabí

sportovní areál, in-line dráha (471 m.n.m.)

Zatím prozkoumávána menší ze dvou nádrží, kolem kterých je in-line dráha. Břehy jsou porostlé rákosem a orobincem. Polovinu nádrže tvoří mělčina o hloubce cca 25-30 cm, zarostlá skřipcem, jílovité podloží. Za mělčinou je otevřená hlubší plocha.

Zatím nalezeno 19 druhů vážek

nalezené druhy : 

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko malé - Ischnura pumilio

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka hnědá - Sympecma fusca

Šídlatka kroužkovaná-Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlatka tmavá - Lestes dryas zranitelný druh

Šídlo pestré - Aeshna mixta

Vážka červená - Crocothemis erythraea

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka jarní - Sympetrum fonscolombii

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka rumělková-Sympetrum depressiusculum kriticky ohrožený druh

Vážka tmavá - Sympetrum danae

Vážka žíhaná - Sympetrum striolatum

Vážka žlutoskvrnná - Orthetrum coerulescens ohrožený druh


 .