Citice1

rybník uprostřed louky (402 m.n.m.)

Větší, zarybněný přírodní rybník, zřejmě vzniklý průsakem spodní vody z nedaleké řeky Ohře. Břehy hustě zarostlé listnatými stromy a křovinami, vysokou trávou a místy orobincem Uprostřed rybníka skupina vzrostlých, z části uschlých stromů. Odhadovaná hloubka 1-2 metry. Směrem k Sokolovu je malý mokřad, který v létě téměř vysychá.

Zatím nalezeno 15 druhů vážek

nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka velká - Lestes viridis

šídlo pestré - Aeshna mixta

šídlo velké - Aeshna grandis

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka rudá - Sympetrum sanquineum

vážka tmavá - Sympetrum danae


Charakteristika lokality :

pH  : 7,2                                                                              

konduktivita :   893 µS

třída : 6

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 15 250 m2

hloubka : do 2 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : orobinec, rákos

sklon břehů : 0 - 10 %

vodní vegetace : rozvolněná

zastínění : < 50 - 100 %

šířka lesa : kontinuální