Citice1

rybník uprostřed louky (402 m.n.m.)

Větší, zarybněný přírodní rybník, zřejmě vzniklý průsakem spodní vody z nedaleké řeky Ohře. Břehy hustě zarostlé listnatými stromy a křovinami, vysokou trávou a místy orobincem Uprostřed rybníka skupina vzrostlých, z části uschlých stromů. Odhadovaná hloubka 1-2 metry.

Zatím nalezeno 11 druhů vážek

Nalezené druhy :

Lesklice měděná - Cordulia aenea

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka hnědá - Sympecma fusca

Šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka velká - Lestes viridis

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata
 .