Komáří rybníky

Komáří rybníky a okolí (705 m.n.m.)

Soustava dvou rybníků založených v roce 1514. Jsou uprostřed lesů, stékají k nim lesní potůčky, protékající přes různá malá rašeliniště. Velmi čistá a průzračná voda. Hloubka kolem 2-3 metrů. V okolních lesích je množství drobných rašelinových "kaluží" a potůčků a tak i v lese se nachází množství vážek. Spodní rybník je prezentován jako přírodní koupaliště.

zatím nalezeno 20 druhů

Nalezené druhy :

Lesklice měděná - Cordulia aenea

Lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Motýlice obecná - Calopteryx virgo

Páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii zranitelný druh

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh

Šídlo modré - Aeshna cyanea

Šídlo sítinové - Aeshna juncea

Vážka běloústá - Leucorrhinia albifrons kriticky ohrožený druh

Vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia zranitelný druh

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka tmavá - Sympetrum danae .