Lítov4

bahnitá propadlina (528 m.n.m.)

Menší, hodně bahnitá propadlina na skrývce bývalého povrchového dolu. Značná část břehů je zarostlá rákosem obecným, volný břeh je tvořen bažinatou mělčinou zarostlou bahničkou jehlovou.

Zatím nalezeno 8 druhů vážek

Nalezené druhy :

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlo královské - Anax imperator

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka tmavá - Sympetrum danae
Charakteristika lokality :

pH  :                                                                                       

konduktivita :

třída :

charakteristika :

ryby :

vodní plocha :

hloubka :

litorál :

skladba litorálu :

sklon břehů :

vodní vegetace :

zastínění : <

šířka lesa :