meandry

meandry + slepé rameno řeky Ohře (405 m.n.m.)

Nově "revitalizované" slepé rameno řeky Ohře před Sokolovem. Z řeky je vybudován úzký přítok, který se po pár metrech mění v uměle vybudované meandry s klidnou vodou, písčitým mělkým dnem i hlobokými zátočinami. Břehy porostlé orobimcem a rákosem. Navazující "slepé" rameno se táhne do délky asi 400 metrů. Práce byly ukončeny v roce 2014.

Zatím nalezeno 19 druhů vážek

Nalezené druhy :

Klínatka obecná - Gomphus vulgatissimus zranitelný druh

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Motýlice obecná - Calopteryx virgo

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šidélko znamenané - Erythromma viridulum

Šídlatka hnědá - Sympecma fusca

Šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlo královské - Anax imperator

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka jarní - Sympetrum fonscolombii

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka ploská - Libellula depressa

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka žíhaná - Sympetrum striolatum
 .