meandry

meandry + slepé rameno řeky Ohře (405 m.n.m.)

Nově "revitalizované" slepé rameno řeky Ohře před Sokolovem. Z řeky je vybudován úzký přítok, který se po pár metrech mění v uměle vybudované meandry s klidnou vodou, písčitým mělkým dnem i hlubokými zátočinami. Břehy porostlé orobincem a rákosem. Navazující "slepé" rameno se táhne do délky asi 400 metrů. Práce byly ukončeny v roce 2014.

Zatím nalezeno 19 druhů vážek

Nalezené druhy :

klínatka obecná - Gomphus vulgatissimus

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

motýlice obecná - Calopteryx virgo

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šidélko znamenané - Erythromma viridulum

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlo královské - Anax imperator

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka jarní - Sympetrum fonscolombii

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka ploská - Libellula depressa

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum