Podkrušnohorská výsypka

rekultivovaná skrývka (544 m.n.m.)

Zrekultivovaná část povrchového dolu mezi Lomnicí, Dolními Nivami a Vřesovou s řadou menších i větších retenčních nádrží a přirozených rybníčků. Většinou málo zarostlé a holé břehy. Rozsáhlé planiny porostlé pouze travou, ale i potůčky hustě zarostlé orobincem a rákosem.

Lokalita je již nepřístupná, vyrostl okolo ní testovací polygon BMW group

zatím nalezeno 11 druhů vážek

nalezené druhy :

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka zelená - Lestes virens 

šídlo královské - Anax imperator

šídlo pestré - Aeshna mixta

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka hnědoskvrnná - Orthetrum brunneum  NT - téměř ohrožený druh

vážka jarní - Sympetrum fonscolombii

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum