Podkrušnohorská výsypka

rekultivovaná skrývka (491 - 562 m.n.m.)

Zrekultivovaná část povrchového dolu mezi Lomnicí, Dolními Nivami a Vřesovou s řadou menších i větších retenčních nádrží a přirozených rybníčků. Většinou málo zarostlé a holé břehy. Rozsáhlé planiny porostlé pouze travou, ale i potůčky hustě zarostlé orobincem a rákosem.

zatím nalezeno 10 druhů vážek

nalezené druhy :

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlatka zelená - Lestes virens  zranitelný druh

Šídlo pestré - Aeshna mixta

Vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

Vážka hnědoskvrnná - Orthetrum brunneum  ohrožený druh

Vážka jarní - Sympetrum fonscolombii

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka žíhaná - Sympetrum striolatum


 .