Svatava

Svatavský rybník (419 m.n.m.)

Hlubší, zarybněný rybník. Část břehu zarostlá náletovými dřevinami, část bahničkou a orobincem. Hloubka okolo dvou metrů, strmé břehy. Rybník leží hned za městem, dobře přístupný.

Zatím nalezeno 11 druhů vážek

Nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka tmavá - Lestes dryas  NT - téměř ohrožený druh

šídlo královské - Anax imperator

šídlo modré - Aeshna cyanea

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka červená - Crocothemis erythraea

vážka rudá - Sympetrum sanguineum