Svatava

Svatavský rybník (419 m.n.m.)

Hlubší, zarybněný rybník. Část břehu zarostlá náletovými dřevinami, část bahničkou a orobincem. Hloubka okolo dvou metrů, strmé břehy. Rybník leží hned za městem, dobře přístupný.

Zatím nalezeno 11 druhů vážek

Nalezené druhy :

Lesklice měděná - Cordulia aenea

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka tmavá - Lestes dryas zranitelný druh

Šídlo královské - Anax imperator

Šídlo modré - Aeshna cyanea

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka červená - Crocothemis erythraea

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum


 .