Svatava - příkopy

příkopy okolo skrývky (421 m.n.m.)

Pracovní název příkopy vznikl proto, že tato lokalita je tvořena bývalou šachetní cestou okolo skrývky, která je lemována příkopy. Na jaře v některých příkopech až metr vody. V parném létu voda vysychá, porost-orobinec, zůstává zelený. Větší část úseku zarostlý náletovými dřevinami. V jarních měsících lze v příkopech vidět čolka velkého. Jedná se asi o úsek v délce 300 m.

Zatím nalezeno 16 druhů vážek

Nalezené druhy :

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii zranitelný druh

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka hnědá - Sympecma fusca

Šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlatka tmavá - Lestes dryas zranitelný druh

Šídlo modré - Aeshna cyanea

Šídlo rákosní - Aeshna affinis zranitelný druh

Šídlo sítinové - Aeshna juncea zranitelný druh

Vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka ploská - Libellula depressa

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum


 .