Svatava - příkopy

příkopy okolo skrývky (421 m.n.m.)

Pracovní název příkopy vznikl proto, že tato lokalita je tvořena bývalou šachetní cestou okolo skrývky, která je lemována příkopy. Na jaře v některých příkopech až metr vody. V parném létu voda vysychá, porost-orobinec, zůstává zelený. Větší část úseku zarostlý náletovými dřevinami. V jarních měsících lze v příkopech vidět čolka velkého. Jedná se asi o úsek v délce 300 m.

Zatím nalezeno 16 druhů vážek

Nalezené druhy :

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka tmavá - Lestes dryas  NT - téměř ohrožený druh

šídlo modré - Aeshna cyanea

šídlo rákosní - Aeshna affinis

šídlo sítinové - Aeshna juncea NT - téměř ohrožený druh

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka ploská - Libellula depressa

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum