Rašeliniště u myslivny

Rašeliniště u bývalé Čisté (782 m.n.m.)

lokalita je tvořena rašeliništěm, které je přírodní rezervací,  umělým rybníčkem a technickou památkou, vodním kanálem  Dlouhá stoka. Vše je zasazeno do vysokého, jehličnatého lesa a malými paloučky. Z rašeliniště, které je položeno výše,  prosakuje voda. Ta stéká větším paloukem do rybníčku, jenž má u hráze hloubu asi 2 metry. Přítoková strana mělká a bahnitá, břehy porostlé mechem, stejně jako vodou nasáklý palouk. Mělčina zarostlá vodní travou a na hladině plovoucí rostliny. Hráz je zarostlá listnatými stromy. Mezi rašeliništěm a rybníkem vede Dlouhá stoka, která se pod hrází stáčí ke Krásenské rozhledně.

zatím nalezeno 18 druhů vážek

Nalezené druhy :

Leskklice měděná - Cordulia aenea

Lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

Motýlice obecná - Calopteryx virgo

Páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii zranitelný druh

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlo modré - Aeshna cyanea

Šídlo sítinové - Aeshna juncea zranitelný druh

Šídlo velké - Aeshna grandis

Vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia zranitelný druh

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka tmavá - Sympetrum danae

Vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum .