pod Rašeliništěm u myslivny

pod Rašeliništěm u bývalé Čisté (757 m.n.m.)

lokalita je tvořena rašeliništěm, které je přírodní rezervací,  umělým rybníčkem a technickou památkou, vodním kanálem  Dlouhá stoka. Vše je zasazeno do vysokého, jehličnatého lesa a malými paloučky. Z rašeliniště, které je položeno výše,  prosakuje voda. Ta stéká větším paloukem do rybníčku, jenž má u hráze hloubu asi 2 metry. Přítoková strana mělká a bahnitá, břehy porostlé mechem, stejně jako vodou nasáklý palouk. Mělčina zarostlá vodní travou a na hladině plovoucí rostliny. Hráz je zarostlá listnatými stromy. Mezi rašeliništěm a rybníkem vede Dlouhá stoka, která se pod hrází stáčí ke Krásenské rozhledně.

zatím nalezeno 20 druhů vážek

Nalezené druhy :

leskklice měděná - Cordulia aenea

lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

motýlice obecná - Calopteryx virgo

páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum  NT - téměř ohrožený druh

šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka tmavá - lestes dryas  NT - téměř ohrožený druh

šídlo modré - Aeshna cyanea

šídlo sítinové - Aeshna juncea  NT - téměř ohrožený druh

šídlo velké - Aeshna grandis

vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia  NT - téměř ohrožený druh

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae

vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum  VU - zranitelný druh